ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร เตือนชาวตลาดมหาชัยต้องสวมหน้ากากค้าขาย ฝ่าฝืนเจอโทษปรับ-จำคุก

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจตลาดมหาชัย ติดตามมาตรการให้พ่อค้าแม่ค้าสวมหน้ากากอนามัยขณะค้าขาย พบบางรายยังไม่ปฏิบัติตาม เตือนหากฝ่าฝืนเจอโทษจำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 22 มี.ค. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงตรวจเยี่ยมตลาดสดมหาชัย เพื่อสุ่มตรวจและติดตามการปฏิบัติตนของพ่อค้าแม่ค้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 ภายใต้ประกาศของจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 7) เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) โดยระบุว่า ผู้จำหน่ายสินค้าและอาหารให้สวมหน้ากากอนามัย และเชิญชวนให้ผู้บริโภคสวมใส่หน้ากากอนามัยเช่นเดียวกัน ซึ่งได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2563 เป็นต้นไปแล้วนั้น

จากการลงพื้นที่ พบว่ามีพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่สวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องขณะขายของ บางร้านมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้บริการแก่ลูกค้าด้วย แต่ก็ยังพบว่ามีบางรายแม้จะสวมหน้ากากอนามัยแต่ก็ดึงลงมาให้พ้นจมูก จึงไม่สามารถช่วยป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย และเป็นการแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่ลูกค้าได้ อีกทั้งมีพ่อค้าแม่ค้าส่วนหนึ่งที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยขณะขายของ โดยให้เหตุผลว่าไม่สามารถหาซื้อหน้ากากอนามัยได้ และที่หาซื้อได้นั้นก็ราคาแพงมาก จึงอยากให้ทางจังหวัดมีการนำหน้ากากอนามัยมาแจกบ้าง ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ก็จะได้มอบหมายให้เทศบาลนครสมุทรสาคร ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร สำรวจความต้องการของพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่มีหน้ากากอนามัย แล้วนำหน้ากากอนามัยมามอบให้

นายวีระศักดิ์ กล่าวว่า มาตรการนี้เป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าทุกคนในช่วงเวลาที่ขายของจะต้องสวมหน้ากากอนามัย 100 เปอร์เซ็นต์ หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยครั้งแรกนี้เป็นการเตือนก่อน จากนั้นก็จะเริ่มดำเนินการเข้มข้นให้เจ้าหน้าที่ลงมาตรวจพร้อมดำเนินการจับปรับจริง ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ซึ่งหากทุกคนอยากค้าขาย ก็ต้องสวมหน้ากากอนามัย ทั้งนี้ เพื่อให้ตลาดสดมหาชัยเป็นตลาดปลอดภัย ปลอดโรค สามารถค้าขายได้ตลอดไป

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *