ทุกข์สาคร : ขยะล้น “คลองโกรกกรากใน” ส่งกลิ่นเน่าเหม็น วอนภาครัฐเข้าช่วยแก้ไข

เมื่อ 19 ม.ค. สาครออนไลน์ รับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้านหมู่ 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร กรณี “คลองโกรกกรากใน” ที่เชื่อมระหว่างคลองกระเจ็ดใหญ่และแม่น้ำท่าจีน ขณะนี้เต็มไปด้วยขยะจำนวนมาก แหล่งน้ำมีสภาพเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น จึงได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อเท็จจริง

โดยจุดที่ลงพื้นที่นั้น เป็นบริเวณชุมชนใกล้กับวัดสามัคคีศรัทธาราม (วัดโกรกกรากใน) พบว่าลำคลองเต็มไปด้วยขยะนานาชนิด อาทิ ถุงพลาสติก กล่องโฟม ขวดน้ำ ฯลฯ หรือแม้กระทั่งที่นอนและโทรทัศน์ ลอยอยู่บนผิวน้ำและอยู่ใต้น้ำพอมองเห็น ซึ่งเกิดจากความมักง่ายของชาวบ้านบางรายที่ขาดจิตสำนึกทิ้งขยะลงคลอง

สองฝั่งคลองมีวัชพืชหนาแน่นทำให้น้ำไหลไม่สะดวก น้ำในคลองมีสีดำและมีกลิ่นเหม็นเน่ามาก สร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านบริเวณดังกล่าว มีการกั้นขยะด้วยลำไม้ไผ่และตาข่ายเป็นระยะ ซึ่งชาวบ้านเล่าว่า ทางโรงงานวุ้นเส้นเกาลูนซึ่งอยู่ใกล้กัน จะส่งคนงานมาคอยเก็บขยะในคลอง รวมทั้งประตูระบายน้ำปากคลองทุกวันพุธ ได้ขยะประมาณสัปดาห์ละ 50-70 กระสอบ แต่ก็ไม่สามารถจัดการได้ทั้งหมด เนื่องจากขยะเหล่านี้มีเข้ามาทุกวัน

บางครั้งน้ำในคลองถูกปล่อยออกมามีสภาพเป็นสองสี เมื่อถึงเวลาน้ำลง ซึ่งทิศทางของน้ำจะไหลออกสู่ปากคลองที่แม่น้ำท่าจีน ขยะจากทางต้นน้ำทั้งหลายก็จะไหลมากองกันที่ปลายน้ำเป็นจำนวนมาก ซึ่งถ้าขยะเหล่านี้หลุดออกไปสู่ปากอ่าว จะสร้างมลภาวะให้แก่ทะเลในที่สุด

ทั้งนี้ ชาวบ้านหมู่ 3 ต.บางหญ้าแพรก จึงฝากเรื่องปัญหาขยะและน้ำเน่าเสียคลองโกรกกรากใน ไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด รวมทั้งช่วยกันประชาสัมพันธ์ไม่ให้ทิ้งขยะลงคลอง และหามาตรการลงโทษผู้ที่ทิ้งขยะลงคลองด้วย

– กองบรรณาธิการสาครออนไลน์ –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *